Meer over Angst

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van een angststoornis. Dit kunnen kenmerken zijn van het kind of de jongere zelf, maar ook die van de omgeving waarin ze opgroeien. Erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Een andere oorzaak is een onveilige gehechtheidsrelatie met de ouder(s)/verzorger(s). Die onveiligheid verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven spelen een grote rol. Dit kan een echtscheiding van de ouders zijn of het overlijden van een dierbare. Ook een vervelend ziekenhuisbezoek kan zijn sporen nalaten en bijdragen aan het ontwikkelen van een angststoornis.