Meer over Trauma

Trauma op jonge leeftijd

Op jonge leeftijd kan al een traumatische gebeurtenis plaatsvinden. Een trauma kan zomaar weer de kop opsteken, ook jaren later. Trauma kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties. Symptomen zijn angst, boosheid of woede, prikkelbaar, somberheid of depressie, onrust, verdriet of slecht slapen en last krijgen van nachtmerries. Het is dan extra moeilijk de oorzaak te achterhalen als deze symptomen optreden op latere leeftijd (jaren na het trauma). Ook ouder(s)/verzorger(s) weten niet altijd wat er in het hoofd van hun kind omgaat, of hebben geen idee wat er met hun kind is gebeurd. Daarom is het zaak om goed naar het kind te observeren, kijken en luisteren.