Aanmelden

Aanmelden

Start aanmeldproces | Verwijzing en vergoeding

Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Jullie kunnen hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

Het is van belang dat de volgende zaken op de verwijzing staan:

– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de verwijzer en de AGB-code van de verwijzer.
– NAW-gegevens en geboortedatum van de cliënt.
– Datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen.
– Uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose.
– Klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis.
– Verwijzing naar generalistische basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ).

Vergoede zorg

RIOzorg heeft met meer dan 300 gemeenten een contract. Dit betekent dat met een verwijsbrief en woonachtig in een contracteerde gemeente, het behandeltraject bij RIOzorg wordt vergoed door de gemeente. Mocht jullie gemeente er niet tussen staan, contacteer ons om te overleggen. In een aantal gevallen zijn wij namelijk met desbetreffende gemeente in gesprek en zit een eventuele vergoeding toch in de planning.

De Nederlandse taal niet machtig?

RIOzorg is er voor iedereen. Dat betekent dat wij iedereen behandelen. Wel vragen wij, wanneer één van de betrokkenen (cliënt, ouder(s)/verzorger(s)) de Nederlandse taal niet machtig is, een tolk in te schakelen. Op deze manier kunnen wij de behandeling samen met een tolk starten en vormgeven. Een tolk kan ingeschakeld worden door de zorgverzekering van één van de ouder(s)/verzorger(s).

Stap 1 | Aanmelding

  • De aanmelding verloopt via het online aanmeldformulier van RIOzorg. In dit formulier worden onder andere gegevens van de ouder(s)/verzorger(s), de school en verwijzer ingevuld. Dit is ook het formulier voor de aanmelding voor begeleiding/gezinscoach en online behandeling. Het aanmeldformulier dient altijd te worden ingevuld, ook wanneer er onderling tussen zorgorganisaties gegevens (met toestemming van de cliënt) zijn uitgewisseld. Scholen en/of verwijzers kunnen ter ondersteuning samen met de ouders het aanmeldformulier invullen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, zo kan de zorg sneller van start gaan.
  • Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier nodig. Graag het formulier ondertekenen en als bestand toevoegen in de laatste stap bij het aanmeldformulier. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij op een later moment in dit aanmeldproces om dit ondertekende formulier vragen.

Stap 2 | Intake

  • Nadat de online aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg contact op met de cliënt. Aan de hand van deze intake kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen.
  • De intake vindt over het algemeen binnen 10 werkdagen na de online aanmelding plaats. Dit termijn kan mogelijk afwijken indien de online aanmelding niet volledig is ingestuurd. Dit betreft de ingevulde vragenlijst én gevraagde documentatie.
  • De intake duurt ongeveer 15 minuten met de ouder/verzorger of de jongere vanaf 16 jaar.
  • Indien er uit de intake blijkt dat wij de cliënt kunnen behandelen, komt de cliënt bij ons in zorg. Dit betekent dat wij een zorgplicht hebben naar de cliënt en dat hij/zij ons, ondanks dat de behandeling nog niet is gestart, mag contacteren.
  • Ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en jongere (vanaf 11 jaar) ontvangen van RIOzorg vragenlijsten om in te vullen. De school van het kind of de jongere levert informatie aan. Met de verkregen informatie vormen wij een beeld van de klachten en problemen die er spelen. We kunnen hierna inschatten welke zorgvorm vanaf het diagnostisch gesprek waarschijnlijk nodig is: BGGZ of SGGZ.

Stap 3 en 4 | Diagnostisch gesprek / start behandeltraject

  • Ons streven is om zo snel mogelijk nadat de intake met de cliënt heeft plaatsgevonden, een diagnostisch gesprek in te plannen. Dit is het startpunt van het behandeltraject. De actuele wachttijd hiervoor vind je hier
  • Het streven is om het diagnostisch gesprek op de locatie plaats te laten vinden waar ook de rest van de behandeling is.
Aanmelden

Wat is een diagnostisch gesprek?

Bij het diagnostisch gesprek kijken behandelaars niet alleen naar wat er wordt verteld, maar ook hoe het kind/de jongere zich gedraagt bijvoorbeeld. We proberen een goed beeld te krijgen van alle factoren die invloed hebben op het gedrag en gevoel van het kind; alles om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de hulpvraag.

Individuele behandeling tot acht jaar

Afhankelijk van de hulpvraag, maar over het algemeen vinden de behandelingen voor kinderen tot acht jaar plaats met alleen ouder(s)/verzorger(s) of gezamenlijk met hen plaats. 

Verhuizen?

In geval van verhuizing: geef dit altijd zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar. Na uitschrijving gemeente stopt de vergoeding door de gemeente. Er kan niet met terugwerkende kracht een vergoeding bij de nieuwe gemeente worden aangevraagd. RIOzorg is dan genoodzaakt de gemaakte uren/kosten door te berekenen aan gezaghebbende van de cliënt.