Privacy en rechten

Privacy en rechten

RIOzorg vindt zorgvuldige behandeling van jullie persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in ons privacyreglement.

Google Analytics

Onze website gebruikt anonieme analytische gegevens voor Google Analytics. Wij hebben daarmee inzage in de bezoekersaantallen en het bezoekersgedrag. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke. Meer informatie hierover is te lezen in het privacybeleid van Google Analytics.

Uitwisseling van gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden kind, jongere en/of ouder(s)/verzorger(s) hierover altijd geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners onwenselijk is, kan vooraf bezwaar gemaakt worden.

Geheimhouding

Alle medewerkers van RIOzorg hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat jullie met de behandelaar bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat er wordt gezegd in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij jullie daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle cliënten gevoelige informatie die wordt besproken in het multidisciplinair team.

Klacht of compliment?

Onze behandelaren zetten zich in om de best mogelijke zorg te leveren. Hierover een compliment geven? Graag! Een opmerking, suggestie of klacht? Dan horen wij dit ook graag. Bij RIOzorg hechten we veel waarde aan jullie feedback om zo onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie op klacht of compliment.

Rechten als ouder

Benieuwd naar de rechten die je hebt als (stief)ouder? Kijk op de pagina speciaal voor ouders.

Annulering van afspraken en no-show

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is RIOzorg gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Voor elke gereserveerde afspraak geldt een no-show tarief van €54,50 per gereserveerd behandeluur. Deze rekening kan niet bij de gemeente of zorgverzekeraar in rekening worden gebracht en dient door de cliënt zelf te worden betaald aan RIOzorg. Let op: er geldt in sommige gemeenten een uitzondering.

E-mailen via veilig mailen

RIOzorg hecht waarde aan je privacy. Wij maken daarom gebruik van een beveiligde omgeving en sturen e-mails altijd via veilig mailen. Jullie kunnen hier ook gebruik van maken. Via de handleiding voor veilig mailen kan je meer informatie hierover vinden. Veilig mailen valt onder de norm van informatiebeveiliging NTA 7516.