Over RIOzorg

Over RIOzorg

RIOzorg helpt jou vooruit 

Wij zijn er voor iedereen van 4 – 18 jaar die vastloopt in zijn/haar mentale ontwikkeling. Vanaf de eerste signalen zoals onrust, angst of somberheid die kunnen leiden tot problemen thuis, op school/werk en buitenshuis. RIOzorg biedt jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) een veilige omgeving om met elkaar in gesprek te gaan. We geven passende en praktische psychische hulp. 

Wij zijn er voor iedereen

Het maakt bij ons geen verschil waar je vandaan komt, van wie je houdt of waarin je gelooft. Jij mag zijn wie je bent. We luisteren naar jouw verhaal en hulpvraag. Samen maken wij een doelgericht plan met een creatieve aanpak. Jij bent uniek, onze aanpak is dat ook. Van preventieve inzet, gezinsbegeleiding tot specialistische hulp. Dit kan zowel face-to-face op één van onze behandellocaties als (volledig) online. 

Wij denken met jullie mee

Ons deskundige en bevlogen team weet de weg in zorgland. We hanteren een hoge kwaliteitsstandaard met de wetenschap als uitgangspunt. We denken met je mee en begeleiden jou zo lang als nodig, stap voor stap. In overleg met jou besluiten we of het zinvol is om ook jouw school en/of werk, het wijkteam, de huisarts of andere (zorg)organisaties te betrekken. Ons doel is dat alle kinderen en jongeren die zich bij ons aanmelden, zich met plezier en zelfvertrouwen verder ontwikkelen. 

Wat wij bieden

Het behandelaanbod bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Onderzoek en behandeling van lichte, niet-complexe klachten vallen onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen/hulpvragen valt onder Specialistische GGZ. Bekijk ons stroomschema voor het verloop van onderzoek en/of behandeling in BGGZ en SGGZ. De uitgangspunten van de behandelingen die wij toepassen  zijn praktisch, persoonlijk en professioneel. Altijd in samenspraak met kind, jongere en ouder(s)/verzorger(s). 

Over RIOzorg

Je kind aanmelden

Wil je meer informatie over RIOzorg of onze behandelmethoden?
Stuur een e-mail naar info@riozorg.nl of bel met een medewerker 026 820 02 08.

Of meldt je kind direct bij ons aan.

Aanmelding starten

Bijdrage aan onderzoek

Wij vinden zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij continu actief mee aan (wetenschappelijk) onderzoek dat onze kennis verdiept en verbreedt. Kijk op Innovatie & Onderzoek voor meer informatie hierover. 

Waarom kiezen voor RIOzorg?

Bij RIOzorg streven we naar korte wachttijden; binnen 10 werkdagen na aanmelding nemen wij contact op voor een intake. Diagnostiek en behandeling starten veelal binnen 2-4 maanden na dit contactmoment. Mede door ons Team Online kunnen we een behandeltraject soms digitaal oppakken zodat we nog sneller kunnen schakelen. Behandeltrajecten die wij inzetten, zijn onderbouwd door wetenschappelijke inzichten en wij leggen ons toe op zorginnovatie (zoals Virtual Reality). Ons professionele, bevlogen team werkt samen met scholen en zorgteams. Daarnaast betrekken we op actieve wijze ouder(s)/verzorger(s) en eventuele overige gezinsleden, zodat we kind of jongere vooruit kunnen helpen. Uiteraard zijn we in het bezit van de landelijk vereiste kwaliteitscertificaten en communiceren we vanzelfsprekend volgens de AVG-/privacy-richtlijnen.

Wat behandelen wij niet?

  • Crisisgevoelige problematiek, zoals: suïcidaal gedrag of eerdere poging tot zelfdoding, ernstige automutilatie, psychoses of wanen, eerdere (dag)klinische opname.
  • Eetstoornissen.
  • Ernstig somatoforme klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is).
  • Schoolweigering of geen werk bij 16+.
  • Verslaving of middelengebruik.
  • Frequente contacten met justitie of delinquent gedrag.
  • Ernstige gedragsproblematiek.

In welke situaties kunnen wij onvoldoende helpen?

  • Gezinnen waar intensieve en praktische begeleiding in de thuissituatie nodig is.
  • Ouder(s)/verzorger(s) met forse psychiatrische problematiek.

Bij de leeftijd van 4-6 jaar wordt versnelde hulpverlening ingezet of een ggz-zorgaanbieder  met een specifiek behandelaanbod voor infant mental health overwogen. Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar ingeschat.

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat waardoor het zorgtraject onnodig lang duurt. Medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel; nooit als een op zichzelf staande therapie. Het is goed om te weten dat we niet op elke behandellocatie medicatie kunnen voorschrijven. Medicatie wordt dan ook altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) gegeven. Medicatieoverdracht naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere is besproken.

In regio Oost (behandellocaties in Arnhem en overig Centraal Gelderland) is momenteel door omstandigheden helaas sprake van een verminderde inzetbaarheid van artsen. Dit betekent dat tijdelijk geen nieuwe medicamenteuze behandelingen voor bijvoorbeeld ADHD opgestart kunnen worden. Wij zijn uiteraard intensief bezig met het zoeken naar een oplossing en hopen deze zo spoedig mogelijk te kunnen inzetten. Tijdens het behandeltraject bij RIOzorg wordt samen met ouder(s)/verzorger(s), kind of jongere naar een passende, tijdelijke oplossing gekeken. Het onderzoekstraject en overige onderdelen van het behandeltraject vinden uiteraard gewoon doorgang en lopen hierdoor geen vertraging op.

Uitwisseling van gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden kind, jongere en/of ouder(s)/verzorger(s) hierover altijd geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners onwenselijk is, kan vooraf bezwaar gemaakt worden.

Betrekken van de school

RIOzorg werkt in het belang van kind of jongere graag samen met school, omdat zij zich hier een groot gedeelte van de week bevinden. Dit betekent dat wij jongere (vanaf 16 jaar) of ouder(s)/verzorger(s) toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met school. Het kan voorkomen dat één van onze behandelaren in de klas van kind of jongere meekijkt: een schoolobservatie. De observatie is afhankelijk van de hulpvraag, dit doen wij niet standaard tijdens het behandeltraject. Dit vindt altijd in overleg plaats. Ook streven wij ernaar om de leerkracht, na het onderzoekstraject, handelingsgerichte adviezen te geven hoe om te gaan met de hulpvraag van kind of jongere. Eventuele schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. De behandelaar maakt een afspraak met  ouder(s)/verzorger(s), cliënt en school. 

Voor verwijzers: RIOzorg vind je in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen en psychiaters, maken gebruik van het onafhankelijke, digitale systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal met elkaar te verbinden. Via een snelle en veilige weg kan een cliënt worden doorverwezen. Uiteraard zijn ook wij te vinden in Zorgdomein. Meer informatie op de pagina speciaal voor scholen en verwijzers.

Voor ouder(s) en verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) zijn belangrijke samenwerkingspartners voor RIOzorg om ervoor te zorgen dat de behandeling slaagt. Beide ouder(s)/verzorger(s) hebben invloed op de ontwikkeling van het kind. We betrekken ouders dan ook graag bij de behandeling. Meer informatie op de pagina speciaal voor ouder(s)/verzorger(s).

Enthousiast geworden om bij ons te komen werken? We zijn altijd op zoek naar gedreven zorgprofessionals, zoals GZ-psychologen. Bekijk ons actuele vacatureaanbod op riozorg.nl/vacatures