Preventie

Preventie

Kansrijke toekomst

Ook de huidige generatie verdient, ondanks de pandemie die geweest is, een kansrijke toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling tijdens en na corona. Ondersteuningsprogramma’s voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen preventief worden ingezet op scholen. We denken graag met jullie mee; ook met het indienen van de subsidieaanvraag.

Veelzijdig aanbod

Op zorgvuldige wijze hebben wij een aanbod samengesteld, veelal Evidence Based Practice (EBP). Het aanbod is specifiek afgestemd op scholieren in het primair onderwijs (PO) en het voorgezet onderwijs (VO). In ons preventief aanbod worden zeven trainingen aangeboden die onder andere ingaan op het aanpakken van somberheid en angst, het aangaan van verbinding middels beweging, het vergroten van geluk en krachtgericht coachen. Natuurlijk is aanwezigheid op jullie school of een maatwerktraining ook mogelijk. De praktische invulling van de gekozen training(en) gaat uiteraard in overleg met jullie!

Somberheid en angst aanpakken

De huidige tijd zorgt bij een deel van de scholieren voor toename van depressieve gevoelens en sociale angsten. De STARr-training is een preventieve groepstraining met als doel het aanleren van vaardigheden, om erger te voorkomen. Middels vijf modules, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, worden deze depressieve en sociale angstklachten actief aangepakt. Helpende gedachten, opdrachten uitvoeren en ontspanningsoefeningen staan centraal. Scholieren worden aangemoedigd om veel te oefenen, want alleen dan kunnen ze zich de vaardigheden eigen maken.

 – Vanaf 10 jaar en het VO

– 6 tot 8 leerlingen

– Vanaf 9x 45 minuten

– Op school o.l.v. een cognitief gedragstherapeut

– Evidence Based Practice

Verbinding door beweging

Door de unieke combinatie van voelen, denken, doen én bewegen wordt een verbinding gelegd tussen ‘Mind’ en ‘Body’. De filosofie van de training is gebaseerd op BUDO: het stoppen van de (innerlijke) strijd. Budo is een samenstelling van twee karakters uit het kanji: ‘bu’ betekent vechter/strijder, ‘do’ is de weg die de vechter/strijder kiest in het leven. Dit kan zowel de mentale, sociale als fysieke strijd zijn bij scholieren. Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid, het laten groeien van het zelfvertrouwen, de veerkracht verhogen en de zelfredzaamheid stimuleren.

– Voor het PO en het VO

– Maximaal 12 leerlingen

– Vanaf 7x 60 minuten

– Op school o.l.v. een BUDO-coach en systeemtherapeut/dramatherapeut

– Onderdelen zijn Evidence Based Practice

Bespreekbaar maken

Mogelijk rust er een taboe op praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van het ouderschap en de opvoeding. Maar hoe ga je als zorgprofessional tóch het gesprek aan met ouder(s)/verzorger(s), om dit bespreekbaar te maken? In deze training van slechts een dagdeel krijg je handvatten aangereikt voor gespreksvoering rondom dit thema, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. Er wordt geoefend aan de hand van concrete verhalen van en met ervaringsdeskundigen. Na de training kun je op een handelingsgerichte wijze het gesprek aangaan over veilig opgroeien en grootbrengen van kinderen, inclusief de schaduwkanten die hierbij kunnen komen kijken.

– Officiële titel; Schaduwkanten van het ouderschap

– Voor zorgprofessionals die te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

– Kleine groepsgrootte

– 1x 4 uur (dagdeel)

– Op locatie (n.t.b.) of online

– Evidence Based Practice

Angsten, zenuwen en onzekerheden

Het verschil leren kennen tussen gezonde en ongezonde angst. Een training die speciaal inzet op meer durven, je dapperder voelen, maar ook zelfverzekerder. Iets wat de scholier goed kan gebruiken, want elk kind is wel eens bang, angstig of onzeker. De training Leer te Durven! is een interactieve training waarbij op laagdrempelige wijze in een kleine groep wordt geleerd hoe de scholieren beter kunnen omgaan met hun angst. Dit wordt onder andere gedaan door angstige gedachten uit te dagen, grenzen te leren stellen en de scholier te stimuleren om steun te vragen. Na de training kan de scholier beter omgaan met angsten en voelt zich sterker.

– Voor het PO (groep 5 t/m 8)

– 5 tot 8 leerlingen

– 8x 90 minuten

– Op school o.l.v. een gecertificeerde trainer

– Evidence Based Practice

Geluk vergroten

Een training gebaseerd op positieve psychologie met diverse werkvormen waarbij welbevinden en geluk continu centraal staan; dat is Happyles. Door de training krijgen scholieren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. Daarnaast krijgen de scholieren handvatten ter preventie van depressieve klachten en sombere gedachten.

– Speciaal voor het VO

– Klas (25 tot 30 leerlingen)

– 4x 45 minuten

–  Tijdens de mentorles (met docent) i.s.m. zorgprofessional (SKJ-geregistreerd)

– Evidence Based Practice

Assertiviteitstraining

‘Kom maar op, ik ben top!’ en ‘No Prob, ik kom voor mezelf op!’ De assertiviteitstraining maakt scholieren op een positieve manier weerbaar. Met de groepstraining geef je de scholieren een zelfverzekerde houding mee die ze kunnen toepassen op school, maar ook op straat en bij gebruik van sociale media. Wat de training Assertiviteit uniek maakt, is de wijze waarop verschillende type scholieren worden aangesproken; zowel de stillere, meer introverte scholieren als de (zeer) extraverte(re), (latent) agressieve scholieren worden in hun (sociale) vaardigheden gecoacht.

– Voor het PO en het VO

– 6 tot 8 leerlingen

– 10x 90 minuten

– Op school o.l.v. een psycholoog of orthopedagoog

– Evidence Based Practice

Individuele coaching

Welke kwaliteiten, mogelijkheden en levenswijsheden kan de scholier inzetten om beter in zijn/haar kracht te (blijven) staan tijdens problemen? Het antwoord hierop wordt tijdens deze individuele coaching gezamenlijk onderzocht. Er wordt stilgestaan bij wat al wel (enigszins) goed gaat: succesverhalen worden gedeeld waaruit bruikbare elementen gepakt worden. Ook staan verlieservaringen, autonomie, zelfacceptatie en doelgerichtheid tijdens deze individuele coaching centraal. Er wordt altijd uitgegaan van de kwaliteiten en talenten die de scholier reeds bezit. 

– Voor het PO en het VO

– Individueel (1 leerling)

– Vanaf 4x 20 minuten

– Op school o.l.v. een psycholoog of orthopedagoog

– Evidence Based Practice

Leren leren

De training Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten van de scholier. De scholier ontdekt de eigen leerstijl en hoe leerwerk optimaal te kunnen plannen en uitvoeren. Omdat niet de inhoud, maar de wijze waarop centraal staat, is deze training uniek. Elke leerling heeft zijn/haar eigen leerproblemen en eigen leerstijl; in deze training wordt de methode aangereikt die het beste bij allebei past. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

– Speciaal voor het PO en brugklas VO

– 6 tot 8 leerlingen

– 5x 90 minuten

– Op school o.l.v. een gecertificeerde ILL-coach

– Tip: ook voor MBO en HBO (eerstejaars)

PodiumPower

PodiumPower: een originele groepstraining waarbij scholieren drama gebruiken om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Toneelvormen worden ingezet om scholieren te helpen emoties te uiten, maar ook te oefenen met sociale interactie en het zelfvertrouwen te versterken. Door het gebruik van spel, decor en kleding worden zowel de introverte als extraverte scholieren aangesproken. Het unieke aan de training is dat er kinderen uit verschillende klassen en met verschillende hulpvragen kunnen deelnemen tegelijkertijd.

– Voor het PO en het VO

– 8 leerlingen

– 8x 60 minuten

– Op school o.l.v. een systeemtherapeut/dramatherapeut

– Tip: verschillende leeftijden in groep mogelijk

Maatwerkoplossingen

Op zoek naar een training die beter aansluit bij jullie wensen of behoeften, die niet staat vermeld op de menukaart? Hebben jullie een andersoortige (sociaal-emotionele) hulpvraag voor scholieren? Een ander ondersteuningsprogramma voor ogen dat  jullie graag preventief willen inzetten? Interesse in een training van de menukaart, maar een net wat andere groepssamenstelling of trainingsduur wenselijk? Meer behoefte aan een periode lang een psycholoog of orthopedagoog op locatie bij jullie?

Wij staan voor jullie klaar. Samen gaan we graag het gesprek aan hoe we elkaar kunnen helpen. Met ons team van gedreven en SKJ/BIG-geregistreerde zorgprofessionals zijn we zeer flexibel en landelijk inzetbaar. We komen graag tot een passende oplossing

Tarieven en subsidie

De zeven aangeboden trainingen vallen allen onder de inzet van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De trainingen worden landelijk aangeboden, tegen het lokaal geldende gemeentelijk tarief. Dit betekent dat trainingskosten kunnen variëren per regio; uiteraard maken we graag (kosteloos) inzichtelijk wat dit voor jullie school betekent.

– Geheel aanbod mogelijk met inzet gelden NPO

– Trainingen in geheel Nederland mogelijk

– Lokaal geldend gemeentelijk tarief van toepassing

– Snel inzicht in trainingskosten op jullie school