Voor scholen en verwijzers

Voor scholen en verwijzers

RIOzorg helpt het kind of de jongere vooruit 

Wij zijn er voor iedereen van 4 – 18 jaar die vastloopt in zijn/haar mentale ontwikkeling. Vanaf de eerste signalen zoals onrust, angst of somberheid die kunnen leiden tot problemen thuis, op school/werk en buitenshuis. RIOzorg biedt het kind en de ouder(s)/verzorger(s) een veilige omgeving om met elkaar in gesprek te gaan. We geven passende en praktische psychische hulp.

RIOzorg is een WTZi erkende organisatie werkzaam binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Wij zijn er voor iedereen

Het maakt bij ons geen verschil waar je vandaan komt, van wie je houdt of waarin je gelooft. Het kind/de jongere mag zijn wie je bent. We luisteren naar het verhaal en hulpvraag. Samen maken wij een doelgericht plan met een creatieve aanpak. Het kind is uniek, onze aanpak is dat ook. Van preventieve inzet, gezinsbegeleiding tot specialistische hulp. Dit kan zowel face-to-face op één van onze behandellocaties als (volledig) online

Wij denken met de cliënt mee

Ons deskundige en bevlogen team weet de weg in zorgland. We hanteren een hoge kwaliteitsstandaard met de wetenschap als uitgangspunt. We denken met de cliënt mee en begeleiden jou zo lang als nodig, stap voor stap. In overleg met het kind/ouder(s)/verzorger(s) besluiten we of het zinvol is om ook de school en/of werk, het wijkteam, de huisarts of andere (zorg)organisaties te betrekken. Ons doel is dat alle kinderen en jongeren die zich bij ons aanmelden, zich met plezier en zelfvertrouwen verder ontwikkelen. 

Wat wij bieden

Het behandelaanbod bij RIOzorg bestaat uit Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Onderzoek en behandeling van lichte, niet-complexe klachten vallen onder Basis GGZ. Onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen/hulpvragen valt onder Specialistische GGZ. Bekijk ons stroomschema voor het verloop van onderzoek en/of behandeling in BGGZ en SGGZ. De uitgangspunten van de behandelingen die wij toepassen zijn praktisch, persoonlijk en professioneel. Altijd in samenspraak met kind, jongere en ouder(s)/verzorger(s). 

Voor scholen en verwijzers

Bijdrage aan onderzoek

Wij vinden zorginnovatie belangrijk, daarom werken wij continu actief mee aan (wetenschappelijk) onderzoek dat onze kennis verdiept en verbreedt. Kijk op Onderzoek & Innovatie voor meer informatie hierover.

Onderzoek & Innovatie

Transparant zorgaanbod en vraaggericht

RIOzorg werkt met zorgproducten, met een vooraf gesteld doel en een afgebakende behandeling. Maar we zijn ook flexibel en zoeken een passend antwoord als een voorgesteld behandelaanbod onvoldoende aansluit. We werken handelingsgericht. We gaan hierbij uit van concrete hulpvragen die aansluiten bij de problemen die het kind of de jongere dagelijks ondervindt, thuis, op straat en op school.

Betrekken van de school

RIOzorg werkt in het belang van kind of jongere graag samen met school, omdat zij zich hier een groot gedeelte van de week bevinden. Dit betekent dat wij jongere (vanaf 16 jaar) of ouder(s)/verzorger(s) toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met school. Het kan voorkomen dat één van onze behandelaren in de klas van kind of jongere meekijkt: een schoolobservatie. De observatie is afhankelijk van de hulpvraag, dit doen wij niet standaard tijdens het behandeltraject. Dit vindt altijd in overleg plaats. Ook streven wij ernaar om de leerkracht, na het onderzoekstraject, handelingsgerichte adviezen te geven hoe om te gaan met de hulpvraag van kind of jongere. Eventuele schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. De behandelaar maakt een afspraak met  ouder(s)/verzorger(s), cliënt en school. 

Uitwisseling van gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden kind, jongere en/of ouder(s)/verzorger(s) hierover altijd geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners onwenselijk is, kan vooraf bezwaar gemaakt worden.

Voor scholen en verwijzers

Kan ik ook anoniem een casus bespreken?

Bij RIOzorg kan dit altijd! Neem contact op met jouw relatiemanager, zij kunnen het beste advies geven. Onderaan de pagina’s staan zij benoemd.

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat waardoor  het zorgtraject onnodig lang duurt. Medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel; nooit als een op zichzelf staande therapie. Het is goed om te weten dat we niet op elke behandellocatie medicatie kunnen voorschrijven. Medicatie wordt dan ook  altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met begeleiding van  ouder(s)/verzorger(s) gegeven. Medicatieoverdracht naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere is besproken.

Sterker door samenwerking met het RID

Door de nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is er specifieke kennis en ervaring met betrekking tot leerproblemen beschikbaar. De prevalentie van comorbiditeit binnen het domein van ontwikkelingsproblemen is groot. Ruim een kwart van de kinderen met bijvoorbeeld ADHD heeft ook leerproblemen. Het veranderen van gedrag is een intensief proces, waarbij de betrokkenheid en medewerking van ouders en school noodzakelijk is.

Korte wachttijden

Bij RIOzorg weten we als geen ander hoe belangrijk het is om snel geholpen te worden. Daarom streven we naar korte wachttijden; binnen 10 werkdagen na aanmelding nemen wij contact op voor een intake. Diagnostiek en behandeling starten veelal binnen 2-4 maanden na dit contactmoment. Kijk op wachtlijst voor de meest actuele informatie. 

Voor verwijzers: RIOzorg vind je in Zorgdomein

Veel huisartsen, maar ook vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen en psychiaters, maken gebruik van het onafhankelijke, digitale systeem Zorgdomein. Zorgdomein biedt de mogelijkheid om patiënten, verwijzers en zorgaanbieders digitaal met elkaar te verbinden. Via een snelle en veilige weg kan een cliënt worden doorverwezen. Uiteraard zijn ook wij te vinden in Zorgdomein.

Anoniem een casus bespreken?

Wil je graag als verwijzer of school anoniem een casus bespreken? Neem contact op met jouw relatiemanager, zij kunnen het beste advies geven. 

Kimberley Steenbeek | k.steenbeek@riozorg.nl | 06 868 22 411
Voor de regio:

 • Haaglanden
 • Rijnmond, Zuid Holland Zuid
 • Holland Rijnland
 • Midden Holland
 • Gooi & Vechtstreken
 • Zuid-Oost Utrecht
 • West Brabant Oost/ & -West
 • Hart van Brabant

Sigrid Ackerman | s.ackerman@riozorg.nl | 06 868 59 337
Voor de regio:

 • Rijk van Nijmegen
 • Centraal Gelderland
 • Food Valley
 • IJsselland
 • Midden IJssel Oost Veluwe
 • Eemland
 • Flevoland
 • Noord Oost Brabant

Yvonne Mordhorst | y.mordhorst@riozorg.nl | 06 868 22 492
Voor de regio:

 • Amsterdam Amstelland
 • Amstelveen/ Aalsmeer
 • Zaanstreek-Waterland
 • West-Friesland