Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitscertificaat

Voor onze cliënten willen wij de best beschikbare wetenschappelijke en praktische inzichten en bewijsvoering bij het maken van een behandelkeuze voor onze cliënten. Hierbij staat de cliënt altijd centraal. Daarnaast betrekken we scholen in het zorgproces. Ons team van relatiemanagers fungeert hierbij als contactpersoon.

Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, heeft RIOzorg het NEN-EN-ISO 15224:2017 kwaliteitscertificaat. Dit certificaat hebben wij cum laude ontvangen. Met het kwaliteitscertificaat voldoen wij aan de volgende eisen omtrent kwaliteitsaspecten in zorg en welzijn:

 • Geschikte, correcte zorg
 • Beschikbaarheid
 • Continuïteit van zorg
 • Doeltreffendheid
 • Doelmatigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Zorg aan patiënten/cliënten gebaseerd op wetenschappelijk getoetste kennis 
 • Cliënt-/patiëntgerichte zorg op basis van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 • Betrokkenheid van de cliënt/patiënt 
 • Cliënt-/patiëntveiligheid
 • Tijdigheid/toegankelijkheid

RIOzorg is door DEKRA gecertificeerd conform ISO 9001