AD(H)D / Concentratieproblemen

Hulp bij

AD(H)D / Concentratieproblemen

Iemand met ADHD vertoont vaak gedrag dat niet past bij de gemiddelde ontwikkeling die bij hun leeftijd past: ze zijn druk, snel afgeleid en handelen zonder na te denken.

Gedragsproblemen

Iedereen vertoont wel eens lastig gedrag om grenzen te verkennen. Dit wordt echter een probleem als ongewenst, lastig gedrag dat nauwelijks te corrigeren blijft aanhouden.

Autisme

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop zij op anderen reageren.

Trauma

Een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst of hulpeloosheid wordt gereageerd. Ieder kind of jongere anders reageert na het ervaren van een trauma.

Angst

Elk kind of jongere is weleens bang. Het leren omgaan met angst hoort bij de ontwikkeling. Maar soms is de angst niet reëel en staat de ontwikkeling in de weg. In zo’n geval zou sprake kunnen zijn van een angststoornis.

Tics

Als een kind of jongere een ticstoornis heeft, dan is er sprake van bewegingen en geluiden die ze maken zonder dit te willen. Dit kan een geluid, beweging of gedachte zijn die zich op een niet-ritmische manier herhaalt.

Dwang

Als een gewoonte is uitgegroeid tot obsessief gedrag dat dagelijks veel tijd opeist, dan is er sprake van dwangmatig handelen. Kinderen en jongeren met een dwangstoornis zijn voortdurend angstig.

Somberheid

Elk kind of jongere is weleens somber, heeft weinig energie of is prikkelbaar. Maar als deze gevoelens langer dan enkele weken duren, kan het zijn dat een kind of jongere een depressie heeft.

Preventie

In ons preventief aanbod zet in op de sociaal-emotionele ontwikkeling en hierbij worden trainingen aangeboden die onder andere ingaan op het aanpakken van somberheid/angst en krachtgericht coachen.

Gezinsbegeleiding

Hebben jullie als gezin behoefte aan meer structuur, overzicht en betere communicatie? Zodat het thuis weer gezelliger wordt en jullie meer plezier ervaren als gezin? Gezinsbegeleiding van RIOzorg kan uitkomst bieden.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van het kind. Ook kunnen afwijkende prestaties door de intelligentie van jullie kind ermee verklaard worden.

Rouwverwerking

Sommige kinderen/jongeren vinden na het verlies van een dierbare weer een manier om verder te gaan. Maar sommigen vinden het moeilijk om hun leven weer op te pakken: rouwbegeleiding helpt hierbij.

Veelgestelde vragen