Virtual Reality

Virtual Reality

Virtual Reality – wat is het?

Virtual Reality (afgekort: VR), ook wel virtuele werkelijkheid genoemd, is een techniek waarbij een realistische situatie wordt nagebootst in een gesimuleerde omgeving. Een kind of jongere hoort en ziet niets meer van de ruimte waarin hij/zij zich op dat moment bevindt, maar enkel datgene wat uit de VR-bril komt. Virtual Reality geeft het gevoel dat kind of jongere mentaal en fysiek in een andere wereld is.

Virtual Reality in de behandeling

Per behandeling en cliënt wordt gekeken of de inzet van Virtual Reality passend is in het behandeltraject van RIOzorg. Het wordt alleen gebruikt als het van essentiële of toegevoegde waarde is in de behandeling. Virtual Reality wordt bij verschillende soorten angsten en traumaklachten gebruikt. Met de VR-bril wordt het kind of de jongere in een veilige omgeving, veelal de reguliere behandelkamer van RIOzorg, geholpen met angsten en/of trauma. Bij RIOzorg behandelen we kinderen vanaf 4 jaar, bij de inzet van Virtual Reality hanteren we een minimumleeftijd van 8 jaar. De reden hiervoor is dat we bij RIOzorg vaak individuele behandeltrajecten pas uitvoeren voor kinderen vanaf deze leeftijd. Kinderen en jongeren ervaren deze VR-behandelingen doorgaans als prettig, omdat ze interactiever zijn en situaties uit het dagelijks leven nabootsen.

Virtual Reality bij RIOzorg

Bij RIOzorg kan Virtual Reality ingezet worden als blootstelling aan iets moeilijks respectievelijk confronterends (‘exposure’). Wij zetten in op het gebruik van Virtual Reality waarbij we resultaten continu monitoren en analyseren. Daarnaast denken wij mee in het proces van inhoudelijke ontwikkeling van Virtual Reality door deelname aan wetenschappelijk onderzoek en inzet van bewezen effectieve behandelonderdelen.

De verschillende soorten bij RIOzorg:

  • Angst door blootstelling aan iets moeilijks/confronterends (‘exposure’)
  • Traumabehandeling door inzet van EMDR  
  • Stressverlaging in de behandelkamer of in het dagelijks leven door  het aanleren van ontspanningsoefeningen

Angst door middel van blootstelling aan iets moeilijks/confronterends (exposure)

Virtual Reality biedt een veilige, gecontroleerde omgeving die lijkt op het dagelijks leven van kinderenen jongeren. Hierdoor is de VR-bril zeer geschikt om een kind of jongere in een veilige omgeving bloot te stellen aan iets moeilijks of confronterends. Denk hierbij aan angst om in een overvolle bus te zitten, prikangst of een setting waarin de traumatiserende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Doordat de VR-omgeving  écht voelt, kan dit zorgen voor een afname van angst of traumaklachten. 

Traumabehandeling door middel van EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een therapie voor degenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro, in de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Een behandeltraject waarbij EMDR middels Virtual Reality wordt toegepast, doorloopt dezelfde stappen als een reguliere EMDR-behandeling. De behandelaar kan zelf afleidende taken instellen (zoals tekst, kleur, tekening en video) met een grotere belasting van het werkgeheugen tot gevolg. Hierdoor wordt de EMDR-behandeling geheel gepersonaliseerd voor de cliënt. 

Voor relaxen en ontspannen 

Virtual Reality kan ook worden ingezet om kinderen en jongeren te leren ontspannen. Als zij stress ervaren in de behandelkamer kunnen ontspanningsoefeningen in een VR-omgeving helpen om stress te verlagen voordat de daadwerkelijke behandeling start. Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen middels de VR-bril worden aangeleerd aan kinderen en jongeren. Zij kunnen deze oefeningen vervolgens in het dagelijks leven uitvoeren wanneer zij stress ervaren.

Uit onderzoek – zonder inzet van Virtual Reality – blijkt dat de inzet van relaxatie voornamelijk effectief is bij behandeling van ADHD, angst en trauma. Nader onderzoek zal in de toekomst uitwijzen of dit ook geldt voor behandeling van ADHD, angst en trauma met inzet van Virtual Reality; ook hieromtrent monitort en analyseert RIOzorg data die voortkomen uit afgeronde behandeltrajecten. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Virtual Reality wordt bij RIOzorg als middel in de behandeling ingezet als dit van toegevoegde waarde wordt ingeschat door de behandelaar. Dit wordt per individueel behandeltraject geïnventariseerd. 
Meer informatie over de inzet van Virtual Reality? Stel je vraag aan vr@riozorg.nl.