Autisme

Autisme

Wat is autisme?

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop zij op anderen reageren. Als er iets verandert in hun dagelijkse routine kan er als gevolg paniek ontstaan. Ook is het onderhouden van sociale contacten lastig. De term ASS wordt nog niet zo lang gebruikt. Eerder had men het over autisme; klassieke autisme, asperger en PDD-NOS.

Kenmerken van autisme

 • Problemen op sociaal gebied, een minder goed ontwikkelde sociale intuïtie.
 • Liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of hobby.
 • Weinig begrip voor emoties van anderen.
 • Moeite met (onverwachte) veranderingen.

Autisme is aangeboren

Bij kinderen en jongeren met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit valt vóór het derde levensjaar al op. Met ASS word je geboren, het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme is in hoge mate erfelijk, zo blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Een recent, grootschalig onderzoek in vijf verschillende landen laat zien dat autisme voor naar schatting 80% erfelijk is bepaald.

Behandelingen

In overleg met kind/jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling van autisme uit een combinatie van:

 • Psycho-educatie: uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie autisme;
 • Pivotal Response Treatment (PRT);
 • Specifieke adviezen voor school en ouder(s)/verzorger(s);
 • Mediatietherapie;
 • Begeleiding van ouder(s)/verzorger(s);
 • Eventueel een sociale vaardigheidstraining.

Waarom autisme behandelen?

Een behandeling of medicatie om autisme te genezen, bestaat niet. Maar met de juiste hulp, zoals cognitieve gedragstherapie, kunnen veel kinderen en jongeren met autisme wel naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. Behandeling van autisme helpt om de symptomen ervan te verminderen. De behandeling kan helpen om de kwaliteit van leven van kind en gezin te verbeteren en om toekomstige problemen te voorkomen.

Autisme

Is autisme te genezen?

Nee. Wel biedt RIOzorg behandeling (en dus handvatten!) om hier zo fijn mogelijk mee om te gaan.

Taarten bakken

Pivotal Response Treatment (PRT) is een behandeling die gericht is op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden. In Team Oost worden volop taarten gebakken en van Lego diverse auto’s in elkaar gezet. Reden? Aansluiting zoeken bij de interesse van het kind en de jongere, waardoor de motivatie wordt gewekt om vervolgens de behandeling te starten rondom sociale vaardigheden. Onze behandelaren zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van behandelen bij RIOzorg, waar zij gekwalificeerd voor zijn nadat zij de opleiding met succes hebben afgerond. 

De behandeling PRT sluit perfect aan bij cliënten die het lastig vinden om contact te maken, initiatief te nemen, hulp te vragen, grenzen aan te geven of weinig gericht zijn op de ander. In de behandeling oefenen ze met gespreksvaardigheden zoals vragen stellen (‘Mag ik de taartvorm?’) en verpest de behandelaar meer dan eens expres het bouwwerk van Lego om te trainen dat de cliënt voor zichzelf opkomt en grenzen aangeeft. Door deze vorm van gedragstherapie, die veelal wordt ingezet bij stoornissen in het autistisch spectrum, sluit je aan bij de motivatie van het kind en is het behandelsucces groter.

Anna (15 jaar) was compleet uit het veld geslagen bij veranderingen

‘Steeds meer trok ik mij terug en voelde me eenzaam. Alsof niemand me ooit echt begreep. Ik hield me steeds vaker alleen maar bezig met mijn tekeningen, ik ben er goed in maar er was niets anders meer. Een vlucht uit het dagelijks leven, van school, de lessen en mijn vriendinnen. Ik was compleet uit het veld geslagen bij veranderingen als lesuitval of als een gymles totaal anders verliep dan ik had verwacht. Eerlijk gezegd denk ik niet dat mijn autisme is te genezen, ik heb hier veel over gelezen. Dat was en is teleurstellend voor mij, maar ik heb dankzij de systeemtherapeut van RIOzorg inzichten gekregen in mijn plek in ons gezin en in de klas. Door deze inzichten is het voor mezelf iets minder ingewikkeld om te begrijpen wie ik ben en hoe ik met mijzelf moet omgaan. Ik heb handvatten gekregen hoe ik het mijzelf in mijn dagelijks leven makkelijker en leuker maak. Hier ben ik heel blij mee. Ook heb ik meer leren accepteren dat autisme niet te genezen is, maar dat er wel mee te leven is! Ik mag er gewoon zijn en ik ben trots op mezelf.’

“Ik heb handvatten gekregen hoe ik mijn dagelijks leven makkelijker én leuker maak.

– Anna (15) uit Amsterdam

Autisme

Zeven signalen

In één oogopslag zeven signalen van autisme / ASS signaleren? Download onze handige RIOzorg reikt aan kaart!

Download

Veelgestelde vragen

 • ASS, klassieke autisme, asperger en PDD-NOS, wat is het verschil?

  Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. ASS is de verzamelnaam en wordt nog niet zolang gebruikt.

 • Word je geboren met autisme?

  Met ASS word je geboren, het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme is in hoge mate erfelijk, zo blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

 • Hoe meld ik mijn kind of mijzelf aan bij RIOzorg (jeugd-ggz)?

  Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente. De aanmelding verloopt via het online aanmeldformulier van RIOzorg.

 • Moet ik als ouder/verzorger ook mee in behandeling?

  Ouder(s)/verzorger(s) gaan niet in behandeling, maar worden wel betrokken bij psycho-educatie en overige behandelonderdelen waarbij informatie omtrent het gezin van meerwaarde is tijdens het behandeltraject.