Meer over Gedragsproblemen

Behandelingen

In overleg met kind of jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren we welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden.

Meestal bestaat de behandeling van gedragsproblemen uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouders/verzorgers, school en kind/jongere over de classificatie;
  • Specifieke adviezen voor school en ouder(s)/verzorger(s);
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding en eventueel individuele begeleiding van het kind.