Meer over Gedragsproblemen

Waarom gedragsproblemen behandelen?

Bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen is vaak sprake van eveneens andere problemen, dit worden ‘geassocieerde problemen’ genoemd. Dit kunnen gedragsproblemen of een gedragsstoornis zijn. Als nader gedragsonderzoek de constatering van een stoornis oplevert dan gaat het om ‘comorbiditeit’. Overige problemen of stoornissen die naast gedragsproblemen kunnen bestaan, zijn druk of hyperactief gedrag, aandachtsproblemen, impulsief gedrag, gevoelens van angst en somberheid, traumatisering, verminderde leerprestaties of autismespectrumstoornis.

Waarom gedragsproblemen behandelen?

Mijn zoon heeft foute vrienden die hem beïnvloeden.

De gehele sociale omgeving wordt bekeken door ons, hier horen ook vriendschappen en hun eventuele (‘slechte’) beïnvloeding hierbij.