Meer over Gedragsproblemen

Wat zijn gedragsproblemen?

Elk kind of jongere vertoont wel eens lastig gedrag om grenzen te verkennen. Dit wordt echter een probleem als ongewenst, lastig gedrag dat nauwelijks te corrigeren blijft aanhouden. Met als gevolg dat je hiervan als ouder, verzorger of leerkracht wanhopig kan worden. Als dit aan de orde is dan spreek je van een gedragsprobleem; kenmerkend is daarnaast dat het kind of de jongere ook zichzelf behoorlijk in de weg zit en tegen zichzelf aanloopt. Het gedragsprobleem wordt pas een gedragsstoornis als het ongewenste gedrag langer dan zes maanden aanhoudt. De symptomen hiervan komen in bepaalde combinaties voor.

Kenmerken van gedragsproblemen

  • Driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag en pesten zijn voorbeelden van gedragsproblemen.
  • Regelmatig schorsen van school en/of in aanraking komen met politie en justitie.
  • Kiezen in de ogen van hun ouder(s)/verzorger(s) vaak ‘verkeerde’ vrienden die elkaar versterken.
  • Het hele gezin lijdt onder het onhandelbare gedrag.