Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Begeleiding in thuissituatie

Hebben jullie als gezin behoefte aan meer structuur, overzicht en betere communicatie? Willen jullie anders leren communiceren met elkaar? Zodat het thuis weer gezelliger wordt en jullie meer plezier ervaren als gezin? Met de inzet van begeleiding bij RIOzorg is dit mogelijk. De gezinscoach kijkt mee met jullie als gezin, observeert (escalerende) situaties, geeft praktische tips en concrete handvatten, maar zoomt ook in op het kind en hun gedrag en gevoel. Het doel is weer een fijne, veilige thuissituatie voor alle gezinsleden te creëren.

Uitdagingen ouderschap

Er zijn diverse actuele onderwerpen die ouders als een uitdaging ervaren. Denk hierbij aan de ochtend- en avondrituelen en de obstakels bij het opstaan en gereed maken om op tijd op school te zijn. Maar ook uitdagingen als ‘ons kind vraagt de hele dag onze aandacht’ of ‘de kinderen maken de hele dag ruzie met elkaar’. Een veelgenoemde uitdaging die wij bij RIOzorg horen van ouders is de strijd met de pubers; ouders hebben het gevoel dat ze niet luisteren en dat zij continu politieagent moeten spelen. Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat het er thuis niet gezelliger op wordt. Tijd om daar verandering in te brengen, zodat de harmonie terugkeert in het gezin.

Structuur en communicatie

Middels een intensief en interactief traject, worden de aspecten aangepakt waar jullie als gezin het meest tegenaan lopen in het dagelijks (gezins)leven. Wij luisteren eerst naar jullie verhaal en stellen gezamenlijk een doelgericht plan op. We brengen meer dagelijkse structuur, geven praktische handvatten, zetten in op interactie en communicatie binnen het gezin; verscheidene interacties en elementen om het gezin weer in balans te brengen. Hierbij worden naast diverse gesprekken, ook spelelementen en video ingezet.

Gezinsbegeleiding

Is het alleen maar praten of ook doen?

Het is zeker ook doen! Juist door te doen kunnen we oefenen met bepaalde situaties en nieuwe gedrag. Soms doen we dit met zijn allen, soms 1-op-1.

Begeleidingstraject

De gezinscoach komt bij jullie als gezin thuis, nadat wij een online aanmelding hebben ontvangen en er een intake heeft plaatsgevonden met de cliënt. Indien meerdere hulpverleners erbij betrokken zijn, zullen wij deze ook toevoegen aan het begeleidingstraject van RIOzorg. We gaan in gesprek met elkaar en kijken naar de patronen in jullie gezin. We bekijken/observeren de interactie en communicatie binnen het gezin. Ook bespreken we het punt op de horizon; waar werken we naar toe en welk doel streven wij gezamenlijk na? De intensiteit van het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de hulpvraag. Over het algemeen is het eenmaal per week, een sessie van één tot twee uur. Soms is de samenstelling van een sessie met het gehele gezin, soms met één gezinslid. Na de tussentijdse evaluatie, bepalen we gezamenlijk het vervolg van het traject. Indien de doelen inzichtelijk zijn en de gewenste verandering plaatsvindt, schalen we af. Een gemiddeld begeleidingstraject duurt drie maanden.

Indicatie / diagnose

De inzet van de gezinscoach van RIOzorg sluit feilloos aan bij (het stellen van) een eventuele diagnose van kind(eren). Tijdens het opstellen van een doelgericht begeleidingsplan, wordt dit aspect meegenomen. Een begeleidingstraject kan het vervolgtraject zijn van de behandeling voortkomend uit een gestelde diagnose. Ook kan de begeleiding van RIOzorg sec worden ingezet rondom de gestelde diagnose. ‘Wat houdt de diagnose van ons kind(eren) in en hoe kunnen wij thuis het beste aansluiten op de behoefte van mijn/onze kind(eren)?’ zal dan het vertrekpunt zijn.

Kosten

Een gezinscoach van RIOzorg die een begeleidingstraject bij jullie thuis verzorgt, wordt gefinancierd door de gemeente waar jullie wonen. Een voorwaarde is een verwijsbrief van de huisarts, het wijkteam of een jeugdarts. Van jullie als gezin wordt inzet, tijd en motivatie verwacht, waarbij er de  wil is tot veranderen!

Waarom RIOzorg?

Begeleiding bij RIOzorg wordt gekenmerkt door persoonlijk contact en kleinschaligheid. De gezinscoaches zijn ervaren zorgprofessionals die met passie gezinnen ondersteunen en begeleiden. Omdat RIOzorg ook behandelingen faciliteert, is de op- en afschaling van gevraagde zorg adequaat ingericht zodat begeleiding en behandeling nauwgezet op elkaar zijn afgestemd. 

Het doel is weer zo snel mogelijk een fijne, veilige thuissituatie voor alle gezinsleden te creëren.

– Gezinsbegeleider van RIOzorg in Almere

Noot: gezinsbegeleiding is momenteel enkel beschikbaar in regio Almere, Den Haag en Rotterdam.