Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Wat is een intelligentieonderzoek?

Blijven de schoolprestaties van het kind afwijken van het verwachte resultaat? Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid? Of jullie vermoeden onderliggende ontwikkelingsproblemen met een klinische oorzaak?

Een intelligentieonderzoek kan helderheid geven in zulke situaties. Het onderzoek kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van het kind. Ook kunnen afwijkende prestaties door de intelligentie van jullie kind ermee verklaard worden. Kortom, er zijn verschillende redenen om een intelligentieonderzoek bij een kind uit te laten voeren; RIOzorg biedt dit aan.

Vaardigheden in kaart

Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau van een kind in kaart, ook wel intelligentiequotiënt of IQ. Het intelligentieniveau is een maat voor een verzameling van verbale (talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden. Zoals woordenschat, verbaal redeneervermogen en visueel-ruimtelijk inzicht.

Aanpak

Voor het bepalen van het intelligentieniveau maken we gebruik van de WISC-V-NL. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een diagnostisch gesprek, een afname van de test en het adviesgesprek. In dit overleg bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder(s)/verzorger(s).

De resultaten van het onderzoek omvatten indexscores van fluïde redeneren, verbaal begrip, visueel-ruimtelijke informatie, kortetermijngeheugen en verwerkingssnelheid. Deze gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een exemplaar ontvangen.

Voor wie is het onderzoek?

Wij onderzoeken kinderen van 6 tot 17 jaar oud bij:

  • vragen omtrent cognitieve capaciteiten en vaardigheden;
  • vermoedens van begaafdheid, aandachts- of hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of autismespectrumstoornissen (ASS);
  • vragen over de sterke en zwakke kanten van de cognitieve vaardigheden;
  • onderpresteren;
  • vragen over de keuze voor het voortgezet onderwijs;
  • overige redenen.

Kosten

Zit het kind in een vergoede behandeltraject voor een ontwikkelingsprobleem en vindt de behandelaar een intelligentieonderzoek noodzakelijk om het kind goed te kunnen behandelen binnen de specialistische GGZ? Dan wordt het intelligentieonderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente (middels de verwijzing). 

In andere gevallen maakt het intelligentieonderzoek deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en ouder(s)/verzorger(s) zelf het onderzoek moet bekostigen. De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 1040,-. Voordat het onderzoek start vragen wij een aanbetaling van 50%.

Eindelijk hebben we een zoekrichting waarom onze zoon zijn draai niet kan vinden in de klas; met de resultaten van zijn IQ hebben we een startpunt hiervoor. 

– Ouder van Boris (7) uit Amstelveen