Meer over Preventie

Angsten, zenuwen en onzekerheden

Het verschil leren kennen tussen gezonde en ongezonde angst. Een training die speciaal inzet op meer durven, je dapperder voelen, maar ook zelfverzekerder. Iets wat de scholier goed kan gebruiken, want elk kind is wel eens bang, angstig of onzeker. De training Leer te Durven! is een interactieve training waarbij op laagdrempelige wijze in een kleine groep wordt geleerd hoe de scholieren beter kunnen omgaan met hun angst. Dit wordt onder andere gedaan door angstige gedachten uit te dagen, grenzen te leren stellen en de scholier te stimuleren om steun te vragen. Na de training kan de scholier beter omgaan met angsten en voelt zich sterker.

– Voor het PO (groep 5 t/m 8)

– 5 tot 8 leerlingen

– 8x 90 minuten

– Op school o.l.v. een gecertificeerde trainer

– Evidence Based Practice