Meer over Preventie

Bespreekbaar maken

Mogelijk rust er een taboe op praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van het ouderschap en de opvoeding. Maar hoe ga je als zorgprofessional tóch het gesprek aan met ouder(s)/verzorger(s), om dit bespreekbaar te maken? In deze training van slechts een dagdeel krijg je handvatten aangereikt voor gespreksvoering rondom dit thema, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. Er wordt geoefend aan de hand van concrete verhalen van en met ervaringsdeskundigen. Na de training kun je op een handelingsgerichte wijze het gesprek aangaan over veilig opgroeien en grootbrengen van kinderen, inclusief de schaduwkanten die hierbij kunnen komen kijken.

– Officiële titel; Schaduwkanten van het ouderschap

– Voor zorgprofessionals die te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

– Kleine groepsgrootte

– 1x 4 uur (dagdeel)

– Op locatie (n.t.b.) of online

– Evidence Based Practice