Rouwverwerking

Rouwverwerking

Wat is rouwverwerking?

Een voorbeeld kan zijn; als iemand waar jij veel van houdt, overlijdt. Dit kan erg ingrijpend zijn. Iedereen gaat daar anders mee om. Sommige kinderen/jongeren vinden na een tijdje, ondanks hun verdriet, weer een manier om verder te gaan. Maar sommigen vinden het moeilijk om hun leven weer op te pakken. Individuele psychologische rouwbegeleiding helpt hierbij. Onze behandeling Rouwverwerking valt onder ‘Traject op maat’.

Doel

In de behandeling wordt geleerd hoe het verlies een plekje in het leven kan krijgen. Wij leren het kind of de jongere dat wat zij denken en doen, invloed heeft op hoe zij zich voelen. In iedere behandeling kijken wij samen wat belangrijk is en wat het beste zou kunnen helpen. Wij leren hen ook om te gaan met situaties die ze moeilijk vinden.

Passende manier

Jonge mensen kunnen het moeilijk vinden om over hun gevoel te praten. Daarom zoeken wij, samen met het kind of de jongere, naar een manier die bij hen past. Soms blijkt praten toch wel fijn. Soms ook niet. Dan kiezen we voor een andere vorm waar zij zich veilig bij voelen, bijvoorbeeld met behulp van creatieve activiteiten. Afhankelijk van wat het kind of de jongere het beste kan helpen maken wij samen een plan. De zorg die wij bieden is geen groepsbehandeling of lotgenotengroep, maar een individuele behandeling.

Kosten

Voor kinderen/jongeren met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD, angst of autisme wordt de behandeling rouwverwerking door de meeste gemeenten geheel of gedeeltelijk vergoed. Er is hiervoor een verwijzing nodig. In andere gevallen valt rouwverwerking tot de niet-vergoede producten. Dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft hiervoor.

Duur

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt veelal na de eerste sessie afgesproken. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en daarbij 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging. De kosten bedragen per consult €128,30.

Na het overlijden van haar moeder, had Annabel het zwaar en was zij ontroostbaar. Met rouwverwerking kan ze het langzaam aan een plekje geven gelukkig.

– Ouder van Annabel (15) uit Tilburg