Medicatie

Medicatie

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat waardoor het zorgtraject onnodig lang duurt. Medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel; nooit als een op zichzelf staande therapie. Het is goed om te weten dat we niet op elke behandellocatie medicatie kunnen voorschrijven. Medicatie wordt dan ook altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) gegeven. Medicatieoverdracht naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere is besproken.

Medicatie

Is er altijd medicatie nodig bij ADHD?

Bij RIOzorg wordt deze vraag vaak gesteld. Het antwoord is vrij eenvoudig; wij zijn niet voor en wij zijn niet tegen. Dit is afhankelijk van de cliënt, hulpvraag en wens.

Let op: regio Oost

In regio Oost (behandellocaties in Arnhem en overig Centraal Gelderland) is momenteel door omstandigheden helaas sprake van een verminderde inzetbaarheid van artsen. Dit betekent dat tijdelijk geen nieuwe medicamenteuze behandelingen voor bijvoorbeeld ADHD opgestart kunnen worden. Wij zijn uiteraard intensief bezig met het zoeken naar een oplossing en hopen deze zo spoedig mogelijk te kunnen inzetten. Tijdens het behandeltraject bij RIOzorg wordt samen met ouder(s)/verzorger(s), kind of jongere naar een passende, tijdelijke oplossing gekeken. Het onderzoekstraject en overige onderdelen van het behandeltraject vinden uiteraard gewoon doorgang en lopen hierdoor geen vertraging op.