Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Wat is een persoonlijkheidsonderzoek?

Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek brengen wij de belevingswereld van het kind of jongere in kaart. Wat is hun zelfbeeld? Hoe reageren ze op bepaalde situaties? Wat vinden ze leuk of juist lastig? Als ouder/verzorger, en wellicht ook als leraar, zich zorgen maakt over het gedrag van een kind/leerling, kan een persoonlijkheidsonderzoek hierin inzicht geven.

Het persoonlijkheidsonderzoek brengt specifiek de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart. Het geeft hiermee inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld van het kind.

Kosten 

Een persoonlijkheidsonderzoek behoort tot de niet-vergoede producten. Dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft hiervoor.

Duur

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt veelal na de eerste sessie afgesproken. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en daarbij 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging. De kosten bedragen per consult € 128,30.