Schoolobservatie

Schoolobservatie

Betrekken van de school

RIOzorg werkt in het belang van kind of jongere graag samen met school, omdat zij zich hier een groot gedeelte van de week bevinden. Dit betekent dat wij jongere (vanaf 16 jaar) of ouder(s)/verzorger(s) toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met school. Het kan voorkomen dat één van onze behandelaren in de klas van kind of jongere meekijkt: een schoolobservatie. 

Wat is een schoolobservatie?

Hoe een kind of jongere functioneert in hun leeromgeving kan soms belangrijke informatie opleveren tijdens een behandeling. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, vindt er een schoolobservatie plaats. De observatie is afhankelijk van de hulpvraag, dit doen wij dus niet standaard tijdens het behandeltraject. 

Een schoolobservatie geeft inzicht in de manier waarop een kind of jongere zich opstelt zowel in de klas als op het schoolplein en hoe zij met leeftijdsgenoten omgaan. Ook wordt gekeken naar hun concentratievermogen en de interactie met de leerkracht.

Kosten 

Een schoolobservatie behoort tot de niet-vergoede producten. Dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft hiervoor.

Duur

De duur van een behandeling gaat altijd in overleg en wordt veelal na de eerste sessie afgesproken. Elk consult van een uur bestaat over het algemeen uit 45 minuten direct contact en daarbij 15 minuten indirecte werkzaamheden, zoals voorbereiding en verslaglegging. De kosten bedragen per consult € 128,30.