Psychiater Kind & Jeugd GGZ | Den Bosch | 4 – 8 uur

Psychiater Kind & Jeugd GGZ | Den Bosch | 4 – 8 uur

Functieomschrijving

Na jouw besluit om aan de slag te gaan als psychiater Kind en Jeugd bij RIOzorg jeugd GGZ, heb je zin om te beginnen! In jouw gesprek met de manager zorg en de teamcoördinator van team Zuid, heb je bepaald vanuit welke ambulante behandellocatie jij gaat werken. RIOzorg heeft ambulante behandellocaties in Den Bosch, Breda, Tilburg en Waalwijk. Cliënten vanuit de hele regio komen naar jou toe voor het spreekuur, daarnaast zie je cliënten ook online. Je voert kinderpsychiatrisch onderzoek uit, je schrijft medicatie voor en geeft voorlichting aan ouders en cliënten over de medicatie. Je overlegt met huisartsen over voorgeschreven medicatie of bij overdracht van de cliënt naar de huisarts. Bij een eventuele crisis bij een cliënt ben je bereid met de regiebehandelaar mee te denken en vervolgens adequaat te handelen. Je neemt deel aan het MDO en maakt deel uit van de medische vakgroep.  De vakgroep is verantwoordelijk voor het aanscherpen van de visie op het medicatiebeleid en de (door)ontwikkeling hiervan.    

Psychiater bij RIOzorg

Als psychiater bij RIOzorg richt je je op de ambulante basis- en specialistische GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Wij onderzoeken en behandelen hen bij signalen die wijzen op een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld ADHD, autisme, angst, depressie of tics. Mede dankzij jouw expertise en advies kan een kind of jongere straks weer verder. 


Samenvattend zijn er de volgende taken:

 • Je geeft samen met de andere artsen invulling aan de vakgroep Medici. Dat betekent dat jij samen met de andere artsen het medicatiebeleid verder ontwikkelt. 
 • Met de medebehandelaars stem je de plaats van medicatie af – naast de niet-medicamenteuze behandeling – en bepaal je wanneer er overdracht naar de huisarts kan zijn;
 • Je denkt onder andere in het wekelijkse MDO mee in mogelijke medische verklaringen van gedrag;
 • Je geeft voorlichting aan ouders/verzorgers en kind over medicatie (met name stimulantia), stelt de medicatie in, schrijft recepten uit, draagt zorg voor de medicamenteuze controles en daarbij behorende onderzoeken; en verzorgt de berichtgeving hierover aan de huisarts waarbij de mogelijkheid is voor collegiale afstemming met de kinder- en jeugdpsychiater;
 • Je geeft psycho-educatie en ouderbegeleiding.;
 • Bij overdracht aan de huisarts geef je gericht advies hoe medicatie de komende periode te begeleiden,  te controleren en eventueel bij te stellen.;
 • Je staat open voor het geven van consultatie aan collega’s en huisartsen ten aanzien van jouw specifieke expertise;
 • Je levert actief een bijdrage aan de medische beleidsvorming gericht op de inbedding van deze functie binnen RIOzorg.

Verwachtingen

Wat neem je mee?

 • Een afgeronde opleiding tot psychiater en een BIG registratie;
 • Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede K&J doelgroep in de GGZ, in ieder geval met ADHD en autisme;
 • Kennis van en ervaring met psychiatrische ziektebeelden;
 • Ruime kennis van en ervaring met stimulantia bij aandachtdeficiëntie.

Wat kunnen wij bieden?

 • Een inschaling passend bij de opleiding en ervaring (conform CAO GGZ);
 • Een vaste aanstelling;
 • Werkdagen, uren en thuis werken in overleg in te vullen binnen kantoortijden;
 • Arbeidsvoorwaarden conform geldende CAO GGZ;
 • Reis- en onkostenvergoeding;
 • Pensioenregeling via PFZW;
 • Laptop en mobiele telefoon;
 • Een jaarlijks budget voor scholing of herregistratie;
 • Goed geregelde interne organisatie (reeks van protocollen en richtlijnen beschikbaar);
 • Samenwerken in een jonge, groeiende organisatie met korte lijnen en informele sfeer waarin je, naast verantwoordelijkheden, veel vrijheid en vertrouwen krijgt om de rol als Verpleegkundig Specialist GGZ of Arts in te vullen;
 • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering;
 • Een gezellig team, met enthousiaste en betrokken collega’s.


Waarom RIOzorg?

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling om een passend antwoord te geven op de hulpvraag van kind en jeugd. We hebben meer dan 30 ambulante behandellocaties, waarvan drie hoofdlocaties (Arnhem, Amersfoort en Den Haag). RIOzorg bestaat uit meer dan 130 gedreven en SKJ/BIG-geregistreerde zorgprofessionals. Het bevlogen team bestaat uit GZ-psychologen, basispsychologen, orthopedagoog-generalisten, orthopedagogen, systeemtherapeuten, kinderartsen, psychiaters en stafmedewerkers (zoals HR en Marketing). RIOzorg heeft het principe van zelforganiserende teams ingevoerd. Elke cliënt/casus heeft een eigen regiebehandelaar in combinatie met een (basis)psycholoog of -orthopedagoog. Daarbij werken we nauw samen met de omgeving van de cliënt; ouder(s)/verzorger(s), school, huisarts/POH-GGZ en/of CJG/wijkteam. Werkgeluk is een belangrijke pijler bij RIOzorg, zoals de balans tussen werk en privé, de mate van uit te oefenen invloed, mandaat (vrijheid om zelf besluiten te mogen nemen) en teams waarin sprake is van plezier en verbinding.

Word jij onze nieuwe collega?

Ben jij enthousiast geworden om ons team te komen versterken? Dan komen wij graag met jou in contact. Dat kan middels onderstaande knop door jouw motivatie en cv te richten aan hr@riozorg.nl. Of bel voor meer informatie naar Mariken van Oosterbosch 06-86838302 of Monique Jacobs 06 – 59833676 (ma-di-do). Bij geen gehoor: 026 820 0208.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie voor het invullen van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.