Verwijsindex

Verwijsindex

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionele hulpverleners hun betrokkenheid bij jeugdigen tot 23 jaar kunnen aangeven. Dit heet een signaal. Als een andere hulpverlener ook een signaal van betrokkenheid afgeeft in de Verwijsindex, ontstaat een zogenaamde match. Er kan ook een match ontstaan tussen hulpverleners die betrokken zijn bij (half-)broertjes en zusjes. Na een match kunnen de betrokken hulpverleners in het systeem elkaars contactgegevens vinden. 

Waarom de Verwijsindex?

Het gebruik van de Verwijsindex geeft hulpverleners inzicht in welke andere hulpverlener(s) zich mogelijk ook actief met de situatie van de jeugdige bezig houden. Het afgeven van een signaal brengt vervolgens het netwerk rondom de jeugdige in beeld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de hulpverleners elkaar sneller weten te vinden. Hierdoor kunnen hulpverleners eerder overleggen over de beste aanpak om de jeugdige en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) goed te helpen.

De Verwijsindex is ook bedoeld om samenwerking tussen hulpverleners en vroegsignalering van (ontwikkelings)problemen te stimuleren. RIOzorg maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Toestemming 

Hulpverleners kunnen na een match met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan jou of het kind en/of het gezin. Hiervoor hebben de hulpverleners toestemming nodig. Bij kinderen tot 12 jaar geven de ouder(s)/verzorger(s) toestemming. Bij 12 tot 16 jaar geven de jeugdige en de ouder(s)/verzorger(s) toestemming. En bij 16 jaar en ouder ben je bevoegd om zelf toestemming te geven.

Verwijsindex

Wie gebruikt de Verwijsindex?

Er zijn veel verschillende organisaties aangesloten op de Verwijsindex, denk aan scholen, huisartsen, GGZ-instellingen en wijkteams.

Welke informatie staat in de Verwijsindex? 

In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres (een geheim adres is nooit zichtbaar) en de geboortedatum van hetkind. Deze informatie wordt gekoppeld aan de naam en de contactgegevens van de betrokken hulpverlener. De Verwijsindex bevat nooit inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de hulpverlener betrokken is bij het kind of de jongere.

Hoe lang blijft de informatie in de Verwijsindex staan? 

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Als de betrokken hulpverlener het signaal eerder uitschakelt, kan dit ook korter zijn. Het signaal blijft dan nog wel maximaal vijf jaar zichtbaar in het archief, maar er kunnen dan geen matches meer ontstaan. Na deze periode wordt het signaal definitief verwijderd. Bij het bereiken van de leeftijd van 23 jaar wordt het signaal ook definitief uit de Verwijsindex verwijderd.

Regels en wetten

  • Alleen betrokken professionele hulpverleners die een signaal hebben afgegeven kunnen zien dat een jeugdige in de Verwijsindex staat. 
  • Recht op informatie: je krijgt een melding wanneer een hulpverlener een signaal af gaat geven in de Verwijsindex. 
  • Voor inhoudelijk overleg na een match moeten wij jou om toestemming vragen; 
  • Recht op inzage: een ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens in de Verwijsindex in te zien van kinderen tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar dient het kind toestemming te geven aan de ouder/verzorger. Bij 16 jaar en ouder heb jij zelf recht op inzage in jouw gegevens en dien jij jouw ouder/verzorger toestemming te geven voor inzage. Er geldt een recht om te weten waarom een signaal wordt afgegeven; 
  • Bij bezwaar tegen het signaal kan er contact opgenomen worden met de betrokken hulpverlener en eventueel een bezwaar tegen het signaal kan er contact opgenomen worden met de betrokken hulpverlener en eventueel een bezwaar ingediend worden bij de gemeente waar jij het kind staat ingeschreven.