AD(H)D / Concentratieproblemen

AD(H)D / Concentratieproblemen

Wat is ADHD?

Kinderen en jongeren met ADHD vertonen vaak gedrag dat niet past bij de gemiddelde ontwikkeling die bij hun leeftijd past: ze zijn druk, snel afgeleid en handelen zonder na te denken. Deze kinderen en jongeren willen zich wel graag anders gedragen, maar dit lukt ze simpelweg niet. Dit kan problemen veroorzaken op school, werk en in relaties. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is het niet altijd makkelijk hier goed mee om te gaan. 

Kenmerken van ADHD

 • Neurologische aandoening met aandachtsproblemen als kenmerk.
 • Hyperactiviteit is een belangrijk symptoom van ADHD.
 • Vaak impulsief gedrag en moeite met plannen.
 • Kan sociale problemen veroorzaken, zoals moeite met relaties.

Vormen ADHD

ADHD kan op veel verschillende manieren zichtbaar zijn bij kinderen en jongeren. Deze verschillende uitingsvormen zijn omschreven in een drietal ‘beelden’:

 • Gecombineerd beeld: zowel concentratieproblemen als druk en impulsief gedrag.
 • Overwegend onoplettend beeld: concentratieproblemen staan op de voorgrond.
 • Overwegend hyperactief impulsief beeld: druk en impulsief gedrag staan op de voorgrond.

Hoe vaak komt ADHD voor?

ADHD komt in Nederland voor bij 3,6% kinderen en jongeren tot 18 jaar. In een gemiddelde klas zitten één of twee kinderen met ADHD. De verhouding is daarbij ongeveer twee jongens op één meisje. Bij meisjes uit zich dit frequenter in met name concentratieproblemen. Omdat kinderen met concentratieproblemen minder druk gedrag vertonen, is dit minder opvallend. De kans bestaat daarom dat deze kinderen minder snel worden doorverwezen voor onderzoek en behandeling.

Mogelijke behandelingen ADHD

In overleg met kind/jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling van ADHD uit een combinatie van:

 • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie ADHD;
 • Specifieke adviezen voor school en ouder(s)/verzorger(s);
 • Mediatietherapie;
 • Ouder-/verzorgerbegeleiding;
 • Eventueel medicamenteuze behandeling.

Daarnaast zijn aanvullende behandelmogelijkheden inzetbaar, waarbij steeds per kind/jongere geïnventariseerd wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

Waarom ADHD behandelen?

De behandeling van ADHD kan kinderen veel voordelen bieden, zoals het verbeteren van hun aandacht, impulscontrole en sociale vaardigheden. Door een effectieve behandeling kunnen kinderen beter functioneren op school, thuis en in sociale situaties. RIOzorg biedt diverse behandelingen zoals psycho-educatie, gedragstherapie en medicatie, die worden afgestemd op de individuele behoeften van het kind. De behandeling kan helpen om de kwaliteit van leven van kind en gezin te verbeteren en om toekomstige problemen te voorkomen.

AD(H)D / Concentratieproblemen

Is er altijd medicatie nodig bij ADHD?

Bij RIOzorg wordt deze vraag vaak gesteld. Het antwoord is vrij eenvoudig; wij zijn niet voor en wij zijn niet tegen. Dit is afhankelijk van de cliënt, hulpvraag en wens.

Dyslexie

ADHD gaat vaak samen met een leerprobleem, zoals dyslexie. RIOzorg werkt nauw samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). Door deze samenwerking worden kinderen met een combinatie van  ADHD en dyslexie zo efficiënt mogelijk geholpen. Om naast een behandeling bij RIOzorg ook voor vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking te komen, vindt eerst ADHD-behandeling plaats.

Verklaring

RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting van het behandeltraject kan op initiatief van cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te vragen.

Boaz (11 jaar) dacht dat iedereen last van hem had

‘Ik had altijd het gevoel dat mijn klasgenoten last van mij hadden, mij niet leuk vonden. Ze gingen mij uit de weg maar ik begreep niet waarom. Mijn moeder heeft me toen aangemeld bij RIOzorg, ik vond het spannend en wist niet wat er ging gebeuren. Mijn gedrag bleek drukker te zijn dan gemiddeld, anderen hadden er last van. Ook kwam ik erachter dat mijn concentratie niet al te goed was, ik hoor en zie en bedenk altijd van alles dat andere kinderen in de klas niet meekrijgen. Raar vind ik dat, ik begrijp dat niet. Hier wordt nu aan gewerkt, we denken nog na of medicatie mij extra kan helpen. Met ‘wij’ bedoel ik mezelf, mijn ouders en de behandelaar van RIOzorg. Het gaat niet óver mij, maar mét mij. Dat vind ik echt fijn.’ Boaz, 11 jaar

Nu ik weet dat mijn concentratie niet al te goed is, werk ik hieraan en kan ik weer goed meedoen in de klas.

– Boaz (11) uit Arnhem

AD(H)D / Concentratieproblemen

Zeven indicatoren

In één oogopslag zeven indicatoren van AD(H)D herkennen? Download onze handige RIOzorg reikt aan kaart!

Download

Veelgestelde vragen

 • Is een druk kind, altijd een kind met ADHD?

  Hyperactiviteit is een belangrijk symptoom van ADHD, maar dit betekent niet dat het kind/de jongere direct ADHD heeft.

 • Schrijven jullie altijd medicatie voor bij ADHD?

  Nee, dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere als behandeling zonder medicatie onvoldoende vooruitgang oplevert, als de handvatten van (cognitieve gedrags)therapie niet toereikend genoeg blijken.

 • Verstrekken jullie ADHD-verklaringen?

  RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting van het behandeltraject kan op initiatief van cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te vragen.

 • Hoe meld ik mijn kind of mijzelf aan bij RIOzorg (jeugd-ggz)?

  Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente. De aanmelding verloopt via het online aanmeldformulier van RIOzorg.