Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Verklaring

RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting van het behandeltraject kan op initiatief van cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te vragen.

Boaz (11 jaar) dacht dat iedereen last van hem had

‘Ik had altijd het gevoel dat mijn klasgenoten last van mij hadden, mij niet leuk vonden. Ze gingen mij uit de weg maar ik begreep niet waarom. Mijn moeder heeft me toen aangemeld bij RIOzorg, ik vond het spannend en wist niet wat er ging gebeuren. Mijn gedrag bleek drukker te zijn dan gemiddeld, anderen hadden er last van. Ook kwam ik erachter dat mijn concentratie niet al te goed was, ik hoor en zie en bedenk altijd van alles dat andere kinderen in de klas niet meekrijgen. Raar vind ik dat, ik begrijp dat niet. Hier wordt nu aan gewerkt, we denken nog na of medicatie mij extra kan helpen. Met ‘wij’ bedoel ik mezelf, mijn ouders en de behandelaar van RIOzorg. Het gaat niet óver mij, maar mét mij. Dat vind ik echt fijn.’ Boaz, 11 jaar

Nu ik weet dat mijn concentratie niet al te goed is, werk ik hieraan en kan ik weer goed meedoen in de klas.

– Boaz (11) uit Arnhem