Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Dyslexie

ADHD gaat vaak samen met een leerprobleem, zoals dyslexie. RIOzorg werkt nauw samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID). Door deze samenwerking worden kinderen met een combinatie van  ADHD en dyslexie zo efficiënt mogelijk geholpen. Om naast een behandeling bij RIOzorg ook voor vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking te komen, vindt eerst ADHD-behandeling plaats.