Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Hoe vaak komt ADHD voor?

ADHD komt in Nederland voor bij 3,6% kinderen en jongeren tot 18 jaar. In een gemiddelde klas zitten één of twee kinderen met ADHD. De verhouding is daarbij ongeveer twee jongens op één meisje. Bij meisjes uit zich dit frequenter in met name concentratieproblemen. Omdat kinderen met concentratieproblemen minder druk gedrag vertonen, is dit minder opvallend. De kans bestaat daarom dat deze kinderen minder snel worden doorverwezen voor onderzoek en behandeling.