Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Mogelijke behandelingen ADHD

In overleg met kind/jongere en ouder(s)/verzorger(s) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling van ADHD uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie ADHD;
  • Specifieke adviezen voor school en ouder(s)/verzorger(s);
  • Mediatietherapie;
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding;
  • Eventueel medicamenteuze behandeling.

Daarnaast zijn aanvullende behandelmogelijkheden inzetbaar, waarbij steeds per kind/jongere geïnventariseerd wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.