Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Vormen ADHD

ADHD kan op veel verschillende manieren zichtbaar zijn bij kinderen en jongeren. Deze verschillende uitingsvormen zijn omschreven in een drietal ‘beelden’:

  • Gecombineerd beeld: zowel concentratieproblemen als druk en impulsief gedrag.
  • Overwegend onoplettend beeld: concentratieproblemen staan op de voorgrond.
  • Overwegend hyperactief impulsief beeld: druk en impulsief gedrag staan op de voorgrond.