Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Waarom ADHD behandelen?

De behandeling van ADHD kan kinderen/jongeren veel voordelen bieden, zoals het verbeteren van aandacht, impulscontrole en sociale vaardigheden. Door een effectieve behandeling kunnen kinderen/jongeren beter functioneren op school, thuis en in sociale situaties. RIOzorg biedt diverse behandelingen zoals psycho-educatie, gedragstherapie en medicatie, die worden afgestemd op de individuele behoeften van het kind. De behandeling kan helpen om de kwaliteit van leven van kind en gezin te verbeteren en om toekomstige problemen te voorkomen.

Waarom ADHD behandelen?

Is er altijd medicatie nodig bij ADHD?

Bij RIOzorg wordt deze vraag vaak gesteld. Het antwoord is vrij eenvoudig: wij zijn niet voor noch tegen. Dit is afhankelijk van de cliënt, hulpvraag en wens.