Meer over Concentratieproblemen: AD(H)D

Wat zijn concentratieproblemen?

Kinderen en jongeren met ADHD vertonen vaak gedrag dat niet past bij de gemiddelde ontwikkeling van hun leeftijd: ze zijn druk, snel afgeleid en handelen zonder na te denken. Deze kinderen en jongeren willen zich wel graag anders gedragen, maar dit lukt ze simpelweg niet. Dit kan problemen veroorzaken op school, werk en in relaties. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is het niet altijd eenvoudig hier goed mee om te gaan. 

Kenmerken van ADHD

  • Neurologische aandoening met aandachtsproblemen als kenmerk.
  • Hyperactiviteit is een belangrijk symptoom van ADHD.
  • Vaak impulsief gedrag en moeite met plannen.
  • Kan sociale problemen veroorzaken, zoals moeite met relaties.