Meer over Angst

Behandelingen

In overleg met het kind/de jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling van een angststoornis uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie angst;
  • Cognitieve gedragstherapie (individueel of groepsgewijs);
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding.

Daarnaast zijn aanvullende behandelmogelijkheden inzetbaar, waarbij steeds per kind/jongere geïnventariseerd wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.

In het diagnostisch onderzoek, de eerste stap in het behandeltraject na de intake, kan worden bekeken of er sprake is van een angststoornis of dat er mogelijk een andere verklaring is voor de ervaren angst (bijvoorbeeld vanuit een ontwikkelingsstoornis).