Meer over Angst

Waarom angst behandelen?

Elk kind, iedere jongere, is uniek. Geen angst is dan ook hetzelfde. RIOzorg biedt een behandeltraject dat is afgestemd op de angsten of angstgerelateerde klachten van een kind of jongere. Het is belangrijk hulp in te schakelen als naar school gaan, vriendschappen aangaan of functioneren binnen het gezin steeds lastiger wordt. Na een dergelijk behandeltraject is de kans zeer groot dat een kind of jongere de toekomst met (meer) zelfvertrouwen tegemoet ziet.

Waarom angst behandelen?

Wordt er virtual reality ingezet bij de behandeling?

Als onderdeel van een regulier behandeltraject tegen angst is het mogelijk virtual reality (VR) in te zetten. Dit kan op de locaties Arnhem, Amersfoort, Den Haag en Tilburg.