Meer over Autisme

Autisme is aangeboren

Bij kinderen en jongeren met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit valt vóór het derde levensjaar al op. Met ASS word je geboren, het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme is in hoge mate erfelijk, zo blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Een recent, grootschalig onderzoek in vijf verschillende landen laat zien dat autisme voor naar schatting 80% erfelijk is bepaald.