Meer over Autisme

Taarten bakken

Pivotal Response Treatment (PRT) is een behandeling die gericht is op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden. In Team Oost worden volop taarten gebakken en van Lego diverse auto’s in elkaar gezet. Reden? Aansluiting zoeken bij de interesse van het kind en de jongere, waardoor de motivatie wordt gewekt om vervolgens de behandeling te starten rondom sociale vaardigheden. Onze behandelaren zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van behandelen bij RIOzorg, waar zij gekwalificeerd voor zijn nadat zij de opleiding met succes hebben afgerond. 

De behandeling PRT sluit perfect aan bij cliënten die het lastig vinden om contact te maken, initiatief te nemen, hulp te vragen, grenzen aan te geven of weinig gericht zijn op de ander. In de behandeling oefenen ze met gespreksvaardigheden zoals vragen stellen (‘Mag ik de taartvorm?’) en verpest de behandelaar meer dan eens expres het bouwwerk van Lego om te trainen dat de cliënt voor zichzelf opkomt en grenzen aangeeft. Door deze vorm van gedragstherapie, die veelal wordt ingezet bij stoornissen in het autistisch spectrum, sluit je aan bij de motivatie van het kind en is het behandelsucces groter.