Meer over Autisme

Wat is autisme?

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop zij op anderen reageren. Als er iets verandert in hun dagelijkse routine kan er als gevolg paniek ontstaan. Ook is het onderhouden van sociale contacten lastig. De term ASS wordt nog niet zo lang gebruikt. Eerder had men het over autisme; klassieke autisme, asperger en PDD-NOS.

Kenmerken van autisme

  • Problemen op sociaal gebied, een minder goed ontwikkelde sociale intuïtie.
  • Liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of hobby.
  • Weinig begrip voor emoties van anderen.
  • Moeite met (onverwachte) veranderingen.