Meer over Dwang

Waarom dwang behandelen?

Bij kinderen en jongeren met een dwangstoornis biedt cognitieve gedragstherapie (CGT) uitkomst. Leren relativeren van dwanggedachten, ontspannings- en ademhalingstechnieken, indien wenselijk of noodzakelijk in combinatie met medicatie die wordt voorgeschreven en gemonitord door onze kinder-/jeugdartsen. De behandeling kan helpen om de kwaliteit van leven van kind en gezin te verbeteren en om toekomstige problemen te voorkomen.

Waarom dwang behandelen?

Wanneer gaat controle willen hebben over in dwang?

De controle willen hebben is eigenlijk een vorm van angst. Als het kind of jongere bijvoorbeeld bang is dat er iets ergs gebeurt als ze de handeling niet uitvoeren, dan kan het duiden op een dwangstoornis.