Meer over Dwang

Wat is dwang?

Kinderen en jongeren met een dwangstoornis zijn voortdurend angstig, wassen bijvoorbeeld constant hun handen omdat ze bang zijn ziek te worden. Als een gewoonte is uitgegroeid tot obsessief gedrag dat dagelijks veel tijd opeist, dan is er sprake van dwangmatig handelen. Ongeveer één op de 400 kinderen en jongeren in Nederland heeft last van een dwangstoornis. Dwang is een vorm van angst en kan erfelijk zijn. Daarnaast kunnen één of meerdere nare gebeurtenissen de oorzaak zijn van de ontwikkelde dwangstoornis.

Kenmerken van dwang

  • Een dwangstoornis gaat vaak samen met somberheid, een gedragsstoornis of ADHD.
  • De dagelijkse routine niet kunnen uitvoeren wegens voortdurende dwanghandelingen.
  • Niet onbezorgd kunnen genieten/controle los kunnen laten en voortdurend stress ervaren.
  • Opzien tegen sociale activiteiten omdat dwanghandelingen in de weg staan.