Meer over Gezinsbegeleiding

Begeleidingstraject

De gezinscoach komt bij jullie als gezin thuis, nadat wij een online aanmelding hebben ontvangen en er een intake heeft plaatsgevonden met de cliënt. Indien meerdere hulpverleners erbij betrokken zijn, zullen wij deze ook toevoegen aan het begeleidingstraject van RIOzorg. We gaan in gesprek met elkaar en kijken naar de patronen in jullie gezin. We bekijken/observeren de interactie en communicatie binnen het gezin. Ook bespreken we het punt op de horizon; waar werken we naar toe en welk doel streven wij gezamenlijk na? De intensiteit van het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de hulpvraag. Over het algemeen is het eenmaal per week, een sessie van één tot twee uur. Soms is de samenstelling van een sessie met het gehele gezin, soms met één gezinslid. Na de tussentijdse evaluatie, bepalen we gezamenlijk het vervolg van het traject. Indien de doelen inzichtelijk zijn en de gewenste verandering plaatsvindt, schalen we af. Een gemiddeld begeleidingstraject duurt drie maanden.