Meer over Gezinsbegeleiding

Kosten

Een gezinscoach van RIOzorg die een begeleidingstraject bij jullie thuis verzorgt, wordt gefinancierd door de gemeente waar jullie wonen. Een voorwaarde is een verwijsbrief van de huisarts, het wijkteam of een jeugdarts. Van jullie als gezin wordt inzet, tijd en motivatie verwacht, waarbij er de  wil is tot veranderen!