Meer over Gezinsbegeleiding

Uitdagingen ouderschap

Er zijn diverse actuele onderwerpen die ouders als een uitdaging ervaren. Denk hierbij aan de ochtend- en avondrituelen en de obstakels bij het opstaan en gereed maken om op tijd op school te zijn. Maar ook uitdagingen als ‘ons kind vraagt de hele dag onze aandacht’ of ‘de kinderen maken de hele dag ruzie met elkaar’. Een veelgenoemde uitdaging die wij bij RIOzorg horen van ouders is de strijd met de pubers; ouders hebben het gevoel dat ze niet luisteren en dat zij continu politieagent moeten spelen. Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat het er thuis niet gezelliger op wordt. Tijd om daar verandering in te brengen, zodat de harmonie terugkeert in het gezin.