Meer over Intelligentieonderzoek

Aanpak

Voor het bepalen van het intelligentieniveau maken we gebruik van de WISC-V-NL. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een diagnostisch gesprek, een afname van de test en het adviesgesprek. In dit overleg bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met de ouder(s)/verzorger(s).

De resultaten van het onderzoek omvatten indexscores van fluïde redeneren, verbaal begrip, visueel-ruimtelijke informatie, kortetermijngeheugen en verwerkingssnelheid. Deze gegevens worden vervolgens vastgelegd in een onderzoeksverslag, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een exemplaar ontvangen.