Meer over Intelligentieonderzoek

Kosten

Zit het kind in een vergoede behandeltraject voor een ontwikkelingsprobleem en vindt de behandelaar een intelligentieonderzoek noodzakelijk om het kind goed te kunnen behandelen binnen de specialistische GGZ? Dan wordt het intelligentieonderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente (middels de verwijzing). 

In andere gevallen maakt het intelligentieonderzoek deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en ouder(s)/verzorger(s) zelf het onderzoek moet bekostigen. De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 1040,-. Voordat het onderzoek start vragen wij een aanbetaling van 50%.

Eindelijk hebben we een zoekrichting waarom onze zoon zijn draai niet kan vinden in de klas; met de resultaten van zijn IQ hebben we een startpunt hiervoor. 

– Ouder van Boris (7) uit Amstelveen