Meer over Intelligentieonderzoek

Vaardigheden in kaart

Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau van een kind in kaart, ook wel intelligentiequotiënt of IQ. Het intelligentieniveau is een maat voor een verzameling van verbale (talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden. Zoals woordenschat, verbaal redeneervermogen en visueel-ruimtelijk inzicht.