Meer over Intelligentieonderzoek

Voor wie is het onderzoek?

Wij onderzoeken kinderen van 6 tot 17 jaar oud bij:

  • vragen omtrent cognitieve capaciteiten en vaardigheden;
  • vermoedens van begaafdheid, aandachts- of hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of autismespectrumstoornissen (ASS);
  • vragen over de sterke en zwakke kanten van de cognitieve vaardigheden;
  • onderpresteren;
  • vragen over de keuze voor het voortgezet onderwijs;
  • overige redenen.