Meer over Intelligentieonderzoek

Wat is een intelligentieonderzoek?

Blijven de schoolprestaties van het kind afwijken van het verwachte resultaat? Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid? Of jullie vermoeden onderliggende ontwikkelingsproblemen met een klinische oorzaak?

Een intelligentieonderzoek kan helderheid geven in zulke situaties. Het onderzoek kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van het kind. Ook kunnen afwijkende prestaties door de intelligentie van jullie kind ermee verklaard worden. Kortom, er zijn verschillende redenen om een intelligentieonderzoek bij een kind uit te laten voeren; RIOzorg biedt dit aan.