Meer over Rouwverwerking

Kosten

Voor kinderen/jongeren met een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD, angst of autisme wordt de behandeling rouwverwerking door de meeste gemeenten geheel of gedeeltelijk vergoed. Er is hiervoor een verwijzing nodig. In andere gevallen valt rouwverwerking tot de niet-vergoede producten. Dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft hiervoor.