Meer over Rouwverwerking

Passende manier

Jonge mensen kunnen het moeilijk vinden om over hun gevoel te praten. Daarom zoeken wij, samen met het kind of de jongere, naar een manier die bij hen past. Soms blijkt praten toch wel fijn. Soms ook niet. Dan kiezen we voor een andere vorm waar zij zich veilig bij voelen, bijvoorbeeld met behulp van creatieve activiteiten. Afhankelijk van wat het kind of de jongere het beste kan helpen maken wij samen een plan. De zorg die wij bieden is geen groepsbehandeling of lotgenotengroep, maar een individuele behandeling.