Meer over Tics

Mogelijke behandelingen van tics

In overleg met kind/jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling voor tics uit:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie tics;
  • Individuele gedragstherapie.

Daarnaast zijn aanvullende behandelmogelijkheden inzetbaar, waarbij steeds per kind/jongere geïnventariseerd wordt wat het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag.